Vår vision

Vi vill skapa en dynamisk miljö som ger kraft &
energi och därigenom skapar en bra balans i vardagen
- Där insidan är lika viktig som utsidan

Vår vision

Vi vill skapa en dynamisk miljö som ger kraft &
energi och därigenom skapar en bra balans i vardagen
- Där insidan är lika viktig som utsidan

Vår vision

Vi vill skapa en dynamisk miljö som ger kraft &
energi och därigenom skapar en bra balans i vardagen
- Där insidan är lika viktig som utsidan

Vår vision

Vi vill skapa en dynamisk miljö som ger kraft &
energi och därigenom skapar en bra balans i vardagen
- Där insidan är lika viktig som utsidan

Människan i fokus

Vi arbetar tillsammans med människor som har stor
kompetens inom sina områden, för att kunna erbjuda
en komplett träningsmiljö för våra kunder.

Vi satsar alltid på att ligga i framkant inom träning och
hälsa och är måna om våra kunders behov.
- Hos oss är alla människor lika värda.

Vår affärsidé

Homie Fitness affärsidé är att erbjuda ett helhetskoncept inom träning och hälsa,
anpassat för dig som individ oavsett om det är träning i grupp,
ensam eller på en behandling.
- Vi tror på rörelse i kropp, tanke och hjärta.